post image
En capítols anteriors...

És ben sabut que el temps passa inexorablement a les nostres vides, i és tan així que fa aproximadament uns divuit anys, concretament el 13 de setembre de 2004, un grup de nois que tot just sortíen de l’institut van muntar la seva primera web, el Parvulari.